do niedzielnego rozważania

Wina i przebaczenie Z wywiadu z Güntherem Dellbrüggerem , przeprowadzonego przez Wolfganga Weiraucha WW: W jaki sposób poczucie winy między jednostkami może zostać zrekompensowane w tym lub w następnym życiu? GD: Chciałbym podać przykład: w 1972 roku nagrodzone zdjęcie rozeszło się po całym świecie. Dwudziestoczteroletni John Plummer zbombardował i zniszczył …

II – Niedziela Wielkanocna  28.04.2019r.

„W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście, Bądźcie świadkami miłosierdzia!” Jan Paweł II Dziś II niedziela Wielkanocy, czyli Miłosierdzia Bożego. Chcemy uwielbiać nieskończone Boże miłosierdzie, a jednocześnie podjąć refleksję, na ile sami jesteśmy miłosierni. Dziś po Mszy świętej o godzinie 15:00 KORONKA i uczczenie relikwii Świętej Siostry Faustyny …

smutne

Na Sri Lance zamordowano ostatnio 310 chrześcijan, a w Polsce i w światowych mediach rozpacz z powodu spalenia kukły Judasza w Pruchniku.

Poniedziałek Wielkanocny – 22.04.2019r.

Z tego miejsca, gdzie zmartwychwstanie zostało ogłoszone najpierw niewiastom, a później apostołom, wzywam usilnie wszystkich członków Kościoła, aby na nowo przyrzekli posłuszeństwo Bożemu nakazowi niesienia Ewangelii aż po krańce ziemi. Jan Paweł II Dziś – poniedziałek w oktawie Wielkanocy, uroczyście obchodzony w Polsce zarówno w świątyniach, jak i w naszych …

Wielkanoc 2019

Chrystus zmartwychwstał! Chrystus żyje! Ten sam wczoraj, dziś i na wieki! Ostatnie słowo należy do Niego. Ponieśmy Jego światło wszędzie tam, gdzie panuje ciemność, nadzieję tam, gdzie czai się rozpacz, i miłość tam, gdzie wciąż jeszcze do głosu dochodzi nienawiść. Niech radość paschalna sprawi, że staniemy się świadkami Zmartwychwstałego Pana! …

Męka Pana Jezusa Chrystusa objawiona bł. Katarzynie Emmerich

Męka Pana naszego Jezusa Chrystusa opowiedziana przez bł. Annę Katarzynę Emmerich Pan Jezus skazany na śmierć krzyżową Przyprowadzono przed trybunę Jezusa – skatowanego, w czerwonym płaszczu, z koroną cierniową na głowie, ze związanymi rękoma. Żołnierze i siepacze prowadzili Go pośród szydzącego tłumu i postawili między dwoma łotrami. Wcześniej Piłat zajął …

Niedziela Palmowa Męki Pańskiej 14.04.2019r.

Bądź pozdrowiony krzyżu, gdziekolwiek się znajdujesz, w polach, przy drogach, na miejscach, gdzie ludzie cierpią i konają…na miejscach, gdzie pracują, kształcą się i tworzą. Jan Paweł II. Dzisiejsza Niedziela Palmowa wprowadza nas w tajemnicę Wielkiego Tygodnia. Dziś obchodzimy pamiątkę triumfalnego wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy.  Poświęceniem palm na każdej Mszy …

WCHODZIMY W WIELKI TYDZIEŃ

Dla nikogo nie ulega wątpliwości, iż większe znaczenie przypisujemy obchodom świąt Bożego Narodzenia niż Wielkanocy. Więcej znamy miłych sercu tradycji. Lepiej rozumiemy, co stało się w Betlejem niż na Golgocie. Łatwiej zrozumieć żłóbek niż pusty Grób. Również i dzieciom jakoś łatwiej opowiadać o Dzieciątku Jezus niż o Jezusie cierpiącym na …