Kalendarz

w int. dziękczynno - błagalnej za Janinę z okazji 93 rocz. urodzin;