Kalendarz

+ Juliannę, Stanisława, Karola Cieniewskich, Marka, Ryszarda Kulików