Kalendarz

o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej w 8 rocz. ślubu Magdaleny i Łukasza oraz dla ich dzieci