Kalendarz

+ Czesława w 28 rocz. śm., Irenę i Marię Naperty