Kalendarz

+ Marię w 13 rocz. śm., Irenę, Czesława Naperty;