Kalendarz

+ Marka, Ryszarda, C.R. Kulików, Juliannę, Stanisława, Karola Cieniewskich;