Kalendarz

O łaskę zdrowia dla Roberta, Agnieszki, Nadii, Łukasza Szymczaków i o opiekę Matki Bożej nad nimi;