Kalendarz

+ Józefę w 15 rocz. śm., Antoniego i Sławomira Pieklik;