Kalendarz

+ Andrzej - Marcin Szczepaniak, Sabina Białach, Jerzy Białach, Wojciech Szczepaniak, Piotr Szczepaniak;