Kalendarz

w 16 rocz. ur. Janki, w 81 rocz. ur. Janiny, w 86 rocz. ur. Sylwestra