Kalendarz

+ Maria Borzym /int. od Parafialnej Wspólnoty Kółek Żywego Różańca/