Kalendarz

+ Barbara Basak /int. od Wspólnoty Żywego Różańca p.w. M.B. Dobrej Rady/