Kalendarz

+ Czesław Paszkowski /int. od brata Stanisława z rodziną/