Kalendarz

w intencji Elżbiety, o dar zdrowia i potrzebne łaski;