Kalendarz

w intencji Heleny z okazji Dnia Babci, o Boże błogosławieństwo; + C.R. Gawryś, Domańskich, Basak;