Kalendarz

w int. Pawła o Boże błogosławieństwo, łaskę wiary i dar zdrowia;