Kalendarz

+ Antonina Włodarska, C.R. Włodarskich i Kuczyńskich;