Kalendarz

+ Stanisława Długaszek /m/, C.R. Długaszek, Rafał Plenzner;