Kalendarz

+ Zofię Prokop w 2 rocz. śm., Marię Bąk w 1 rocz. śmierci;