Kalendarz

o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski, światło Ducha Św. dla Ks. Jana i o Bernarda;