Kalendarz

+ Jean Fievez w 2 rocz. śm., + prof. Andrzej Langner w 1 rocz. śm.