Kalendarz

+ Jacek, Anna, Jan Kowalewscy, Alina, Stanisław Perkowscy, Krystyna i Stanisław Polkowscy, Hanna i Jan Mycielscy; /+ litania do św. Józefa/