Kalendarz

+ Józefa, Franciszek, Bogdan Zalewscy, C.R. Zalewskich i za Genowefę oraz za Stanisława, Stefanię i Mieczysława Nojszewskich;