Kalendarz

+ Henryk Kozłowski /int. od Parafialnej Wspólnoty Żywego Różańca/ 1/4