Kalendarz

+ Wanda, Wiktor, Andrzej Osiak, Marianna, Marian, Waldemar, Henryka Ponceleusz i za dziadków z obydwu stron i za pradziadków;