Kalendarz

w intencji Grażyny Złotkowskiej w 70 rocz. urodzin;