Kalendarz

+ Helena i Ireneusz Wysoccy, Wanda i Stanisław Sałańscy;