Kalendarz

+ Henryk Kozłowski /int. od Parafialnej Wspólnoty Żywego Różańca/ 4/4