Kalendarz

+ Józefa Niedbałko /int. od sąsiadów Tomasik i Rybitwa/