Kalendarz

+ Czesław Gołębiewski /int. od Zofii Prokop z rodziną/