Kalendarz

+ Czesław Gołębiewski /intencja od sąsiadów Maślankiewicz/