Kalendarz

+ Eugenia i Józef Klepczyńscy, Regina i Antoni Klepczyńscy