Kalendarz

+ za rodziców: Bronisławę i Piotra, C.R. Leszczyńskich