Kalendarz

+ Stanisław Mączyński, Natalia i Władysław Bieleccy, Helena i Stanisław Mączyńscy, Eugenia i Adam Mączyńscy, Eugenia i Jan Bieleccy i za dzieci pochowane obok ich grobu