Kalendarz

w intencji Parafialnej Wspólnoty Kółek Żywego Różańca; + różaniec