Kalendarz

+ Czesławę, Aleksandra, C.R. Wojtyńskich i Baran; + różaniec