Kalendarz

+ Aleksandra i Stanisław Gruszczyńscy; Eugenia Radoniewicz