Kalendarz

+ Ks. Jan Gastołek w 2 rocznicę śmierci; + różaniec