Kalendarz

+ Janina i Jan Witkowscy, Jadwiga i Józef Radziszewscy, Ryszard Mazuro