Kalendarz

+ Janina, Zbigniew, Włodzimierz Makarewicz; + różaniec