Kalendarz

w 60 rocz. ślubu Feliksy i Zygmunta Wojtyńskich dziękując Bogu za łaski, którymi zostaliśmy obdarzeni z prośbą o dalszą Bożą Opiekę