Kalendarz

w intencji Sylwestra w 85 rocz. urodzin i w intencji Janki w 15 rocz. urodzin