Kalendarz

+ Krystyna Ługowska w 5 rocz. śm., Józef i Julia Kowalik, Kazimierz Kowalik