Kalendarz

w intencji Celiny i Mariana Radziszewskich w 50 rocz. ślubu