Kalendarz

+ Bożena Kwiatkowska /int. od Teresy Bieńko i Elżbiety Łuczyńskiej/