Kalendarz

+ Jacek, Anna, Jan Kowalewscy; Krystyna, Stanisław Polkowscy; Alina i Stanisław Perkowscy