Kalendarz

+ Marianny w 9 rocz. śm. i Władysława w 44 rocz. śm. Murawskich; + Marian Szot w 44 rocz. śm.