Kalendarz

+ Jadwiga Retka, C.R. Retków, Brodów, Rybitwa, Tomasików, Gruszczyńskich;