RACHUNEK SUMIENIA

  1. Rachunek sumienia
  2. Żal za grzechy
  3. Mocne postanowienie poprawy
  4. Szczera spowiedź
  5. Zadośćuczynienie Bogu i bliźniemu

Szczera spowiedź wymaga nie tylko wyznania różnych rodzajów grzechów, ale konieczne jest określenie liczby grzechów ciężkich, popełnionych od ostatniej dobrej spowiedzi.

 

Na początku spowiedzi: „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus… W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.”, Następnie można podać wiek, stan cywilny, rodzaj pracy zawodowej…

Rachunek sumienia

Modlitwa

Wszechmogący i miłosierny Boże, oświeć mój umysł, pozwól mi poznać grzechy, które popełniłem, i przemień moje serce, abym szczerze nawrócił się do Ciebie. Niech Twoja dobroć uleczy moje rany i umocni mnie, gdy jestem słaby. Niech Duch Święty obdarzy mnie nowym życiem i odnowi we mnie miłość, aby w moich czynach zajaśniał obraz Twojego Syna Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

 

Pytania wstępne

Kiedy spowiadałem się ostatnio? Czy wtedy żałowałem za grzechy i wypełniłem zadośćuczynienie? Czy ze wstydu lub strachu nie zataiłem lub nie zapomniałem na spowiedzi ciężkiego grzechu?

Dziesięć przykazań Bożych

I  przykazanie: Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną.

Czy oddaję cześć Bogu jako mojemu Ojcu? Czy pamiętam o obecności Boga w moim życiu? Czy jest On na pierwszym miejscu w moich wyborach? Czy mam świadomość godności chrztu i zobowiązań chrześcijańskich? Czy modlę się codziennie, rano i wieczorem? Ile czasu poświęcam na rozmowę z Bogiem i słuchanie Go? Czy pamiętam, że celem mojego życia jest chwała Boga i własne zbawienie? Czy nie wstydzę się wyznawać wiarę? Jak rozwijam i pogłębiam dar wiary? Czy czytam Pismo Święte? Czy w ży­ciu kieruję się nauką Jezusa? Czy wątpię w prawdy wiary? Czy nie narażałem się na utratę wiary przez lekturę, filmy, brak własnego zdania w dyskusjach ośmieszających chrześcijaństwo? Czy nie korzystałem z wróżb, magii, fetyszy? Czy brałem udział w seansach spirytystycznych? Czy przyjemności, pieniądze, rozrywka, nie były dla mnie ważniejsze, niż Bóg? Czy nie poddawałem się rozpaczy, zwątpieniu w Bożą Opatrzność?

 

II  przykazanie: Nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremnie.

Czy szanuję Imię mego Boga? Czy nie bluźniłem Bogu lub Świętym? Czy dochowałem przysięgi? Czy złorzeczę i przeklinam bliźnich? Czy nie korzystałem świętokradzko z sakramentów świętych? Z których? Ile razy? Czy dbam o poznanie Boga i przekazuję innym prawdę o Bogu? Czy nie straszę dzieci Bogiem, fałszując Jego obraz?

 

III  przykazanie: Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.

Czy chętnie i punktualnie przychodzę na Mszę świętą w niedziele i święta nakazane? Czy opuszczałem z własnej winy, z lenistwa lub lekceważenia Msze święte w niedziele i święta nakazane? Ile razy? Czy słucham uważnie i zapamię­tuję wskazania z tekstów Pisma Święte­go i nauczania Kościoła? Czy odpowiadam i śpiewam na Mszy świętej? Jaki przeżywam dzień święty, czy to jest czas odpoczynku, spotkania z rodziną? Czy czytam książki religijne, prasę katolicką? Jak często rozmawiam z domownikami na temat wiary? Czy bez potrzeby pracowałem w niedziele? Czy nie znieważyłem Dnia Pańskiego przez pijaństwo, niemoralne zabawy? Czy staram się pomóc ludziom, którym grozi utrata wiary?

 

IV  przykazanie: Czcij ojca swego i matkę swoją.

Obowiązki dzieci. Czy okazywałem rodzicom miłość i szacunek? Czy modliłem się za rodziców? Czy nie odnosiłem się do rodziców w sposób ubliżający, kłóciłem się z nimi, obmawiałem ich, biłem ich, wstydziłem się swoich rodziców? Czy starałem się pomóc rodzicom? Czy byłem posłuszny rodzicom, nauczycielom, wychowawcom?

Obowiązki rodziców. Czy dbam o moralne i religijne wychowanie dzieci (modlitwa, Msza święta niedzielna, uczęszczanie na lekcje religii, przyjmowanie Sakramentów świętych)? Czy modlę się za moje dzieci? Czy daję dzieciom dobry przykład w wypełnianiu obowiązków religijnych, zawodowych, w relacjach rodzinnych i sąsiedzkich? Czy dzieci widzą mnie, jak się modlę rano i wieczorem? Czy poświęcam dzieciom czas, interesuję się ich problemami życiowymi? Czy troszczę się o ich wykształcenie, utrzymanie i odpoczynek? Czy staram się je kochać i traktować jednakowo? Czy jestem sprawiedliwy w karceniu? Czy nie jestem obojętny na to, z kim dzieci się przyjaźnią?  Czy wymagam od dzieci odpowiedniego szacunku dla rodziców, kapłanów, nauczycieli, ludzi starszych? Czy nie wtrącam się w pożycie małżeńskie dorosłych dzieci, powodując konflikty?

Obowiązki małżonków. Czy kocham szczerze męża/żonę? Czy troszczę się o zdrowie małżonka? Czy poczuwam się do odpowiedzialności za uświęcenie i zbawienie współmałżonka? Czy mój współmałżonek jest przy mnie szczęśliwy? Czy ukrywaliśmy przed sobą ważne sprawy? Czy utrudnialiśmy sobie życie przez zły humor, kaprysy, gniew? Czy opowiadałem innym o tym, co nas dzieli?

Obowiązki względem Ojczyzny. Czy szczerze kocham Ojczyznę i szukam jej dobra? Czy spełniam solidnie swoje obowiązki zawodowe? Czy pamiętam w modlitwie o podwładnych, o przełożonych, współpracownikach? Czy dawałem dobry przykład w środowisku pracy? Czy przyczyniłem się do zła w środowisku pracy przez przekleństwa, wulgarne słowa, obmowy, używanie alkoholu? Czy zmuszałem podwładnych do pracy ponad siły? Czy sprawiedliwie wynagradzałem pracę? Czy biorę udział w wyborach i głosuję, kierując się katolicką nauką społeczną?

 

V przykazanie: Nie zabijaj.

Czy szanuję dar życia otrzymany od Boga? Czy nie zaniedbuję własnego rozwoju intelektualnego, moralnego, religijnego? Czy szanuję środowisko naturalne? Czy nie zgrzeszyłem przez gniew, pogardę, nienawiść i zemstę? Czy potrafię przebaczyć komuś, kto mi wyrządził krzywdę? Czy szkodzę swemu zdrowiu przez nadmierne picie alkoholu, palenie tytoniu, zażywanie nar­kotyków? Czy nie prowadziłem samochodu po spożyciu alkoholu lub narkotyków? Ile razy? Czy mam odwagę przeciwstawić się częstowaniu używkami nieletnich? Czy nie zmuszałem innych do używania alkoholu lub narkotyków? Czy byłem umiarkowany w jedzeniu i piciu? Czy dbam o zdrowie swoje i bliskich przez dobre odżywianie i wypoczynek? Czy lekcewa­żąc przepisy bezpieczeństwa, nie narażam zdrowia i życia swojego i innych na drodze, w miejscu pracy? Czy odwiedzam krewnych i znajomych, którzy chorują? Czy nie naśmiewam się z moich bliźnich, z ich nieszczęścia, choro­by, kalectwa? Czy okaleczyłem innych lub siebie? Czy kogoś zabiłem? Czy nie myślałem o samobójstwie, jako o sposobie rozwiązania moich problemów? Czy podejmowałem próbę samobójstwa? Czy mam katolicki pogląd na temat sztucznego poczęcia, zabijania poczętych dzie­ci i uśmiercania ludzi chorych i starych? Czy nie przyczyniłem się do śmierci dziecka nienarodzonego?

 

VI i IX przykazanie:  Nie cudzołóż; Nie pożądaj żony bliźniego twego.

Czy szanuję dziewictwo? Czy miałem upodobanie w myślach, rozmowach nieskromnych i pragnąłem widzieć nieskromności? Czy podniecałem się do grzechu nieczystego przez fantazję, lekturę, filmy, widowiska, pornografię? Czy pożądałem drugiej osoby? Czy popełniłem uczynki nieczyste z sobą lub z inną osobą, przez samogwałt, współżycie przedmałżeńskie lub  pozamałżeńskie, inne zachowania nieczyste? Ile razy? Czy w przeżycia seksualne wciągałem dzieci, osoby nieletnie? Ile razy? Czy przestrzegałem rozumnej wstydliwości w ubiorze i zachowaniu? Czyn nadużywałem praw małżeńskich przez stosunki przerywane, środki poronne, antykoncepcyjne? Ile razy? Czy dochowałem wierności małżeńskiej? Czy starałem się poznać etyczne metody kierowania płodnością? Czy szanowałem w małżeństwie czasową niemożność współżycia? Czy wymuszałem współżycie seksualne lub podejmowałem je w stanie nietrzeźwym? Czy odpowiedzialnie uświadamiałem swoje dzieci w dziedzinie seksualnej? Czy zmierzałem do rozwodu lub po rozwodzie związałem się z inną osobą?

 

VII i X przykazanie: Nie kradnij; nie pożądaj żadnej rzeczy twego bliźniego.

Czy kradłem? Czy skradzione rzeczy zwróciłem? Czy zazdroszczę innym posiada­nych przez nich rzeczy? Czy szanuję własność cudzą i społeczną? Czy szanuję pracę innych? Czy kupuję lub sprzedaję coś pochodzącego z kradzieży? Czy brałem lub dawałem łapówkę? Czy wykorzystuję czas, środki służbowe do prywatnych celów? Czy aprobuję lub jestem obojętny wobec wan­dalizmu? Jak wywiązuję się ze zobowiązań podatkowych? Czy łatwo pożyczam od in­nych i nie zwracam w określonym czasie? Czy jestem leniwy? Czy nie marnuję czasu, własnego lub innych? Czy nie za dużo czasu spędzam przed telewizorem, komputerem? Czy mam cudzą rzecz nie oddaną?

 

VIII przykazanie: Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu twemu.

Czy kłamię, sądzę lekkomyślnie? Czy mam takie przyzwyczajenie? Czy plotkuję? Czy sięgam po plotkarskie ga­zety, słucham takich programów? Czy obmawiałem, mówiłem bez potrzeby o wadach lub grzechach bliźnich? Czy oczerniałem bliźniego, opowiadając o nim rzeczy złe i nieprawdziwe? Czy naprawiłem krzywdy spowodowane moim kłamstwem? Czy odwołałem oszczerstwo? Czy zachowałem powierzoną mi tajemnicę, także zawodową? Czy dotrzymywałem obietnic? Czy osądzałem bliźnich, pozywałem do sądu z błahych powodów? Czy stawałem po stronie nieprawdy? Czy byłem wścibski, podsłuchiwałem, podglądałem? Czy fałszywie doniosłem lub zeznawałem? Czy mówiłem bezmyślnie, głupio? Czy fałszowałem dokumenty? Czy zmuszałem kogoś do przyjęcia poglądów sprzecznych z jego przekonaniami? Czy potrafię się cieszyć z sukcesów bliźnich i pochwalić ich?

Pięć przykazań kościelnych

  1. W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych.
  2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.
  3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą.
  4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach.
  5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

 

Modlitwa po rachunku sumienia.

Żal za grzechy i mocne postanowienie poprawy.

Panie, Boże mój, jak syn marnotrawny z serca żałuję za wszystkie grzechy całego mego życia, ponieważ obraziłem Cię i zasłużyłem na karę. Postanawiam przy pomocy Twojej łaski poprawić moje życie i więcej nie grzeszyć. Pragnę wynagrodzić każdą szkodę, którą wyrządziłem. Udziel mi łaski szczerej spowiedzi i pomóż, bym wytrwał w moich postanowieniach. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.